Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih lastnik spletnega mesta zbira od vas, ko se naročate na prejemanje vsebin, kot so na primer e-novice, vabila na dogodke, publikacije ter ostale produkte.

Kontaktne podatke, ki jih lastniku spletnega mesta posredujete ob izpopolnitvi obrazca ali naročilnice ali prijave ali registracije, se uporabljajo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami v povezavi konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij ter ostalih produktov, na katere ste se naročili. V primeru, da ne posredujete konkretnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelovali in ne boste mogli prejemati želenih e-novic, dogodkov, publikacij ter ostalih produktov.

Lastnik spletnega mesta spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi vaših osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker v spletnem informacijskem sistemu lastnika spletnega mesta obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na lastnika spletnega mesta, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do pridobljenih podatkov ali njihovega razkritja, ohranitev natančnosti osebnih podatkov in zagotavljanje njihove ustrezne uporabe uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke, ki so potrebni za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Pri tem ne moremo izključiti morebitnih zlorab, kajti internet je nepredvidljiv medij kljub temu, da ima številne varnostne ukrepe in varnostne komunikacijske protokole.

Soglasje

Ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije ter ostale produkte nam posredujete osebne podatke. Te obdelujemo z vašim soglasjem, ki je jasno in nedvoumno. Temelji na posebej prepisanem členu Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšane kakovosti naših produktov ter storitev in za statistične namene obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Omenjeno soglasje nam podate s tem, ko na naši spletni strani kliknete na gumb pošlji/prijava/registracija. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete. V primeru vašega umika ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah lastnika spletnega mesta. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil vaš umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa/»pozabe«, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadar koli pregledate in tudi spremenite, in sicer s klikom na povezavo Spremembe nastavitev prejemanja e-novic in odjava.

V nadaljevanju vam natančneje predstavljamo pravice za vsakega uporabnika spletnega mesta.

(i) pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od lastika spletnega mesta dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov naj uporabnik posreduje na naš e-poštni naslov.

(ii) pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka naj uporabnik posreduje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, lastnik spletnega mesta pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima lastnik pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani. Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa naj uporabnik posreduje na naš elektronski naslov.

(iv) pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave naj uporabnik posreduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje lastnik spletnega mesta, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov naj uporabnik posreduje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

(vi) pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva lastnik spletnega mesta ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Lastnik spletnega mesta preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naj uporabnik posreduje na naš elektronski e-poštni naslov.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Back to top button
Close
Close